Een pand met een luisterrijke geschiedenis ...

... 1879

Mr Hubert DETIF, uit Verviers, koopt een perceel grond op de hoek van de Leopoldlaan en het Schouwburgplein waarop een jaar later een mooi en statig Hotel-restaurant tot stand komt met de naam “Hótel de Suède". Het gebouw bezette de volledige huidige oppervlakte en telde 3 verdiepingen.

De huidige ingangen naar het hotel en destijds naar het restaurant werden nooit van ligging gewijzigd. Hoteluitbater Hubert DETIF genoot slechts 5 jaar van zijn mooie verwezenlijking. Na een kortstondige ziekte overleed Hubert Joseph Julien DETIF te Oostende op 3 maart 1885. Zijn weduwe Adelie DE RYCKERE runde het hotel verder.

Foto 1885

… 1902

Mrs Adelie DE RYCKERE en haar zoon Julien DETIF verkochten het "Hótel de Suède" aan bankier Maurice ELLEBOUDT. Het pand werd dadelijk grondig verbouwd met het opzet er een dubbele bestemming aan te geven. Hiertoe verhoogde hij de bouw met een verdieping. Meteen telde het pand 4 verdiepingen.

De "Bank Maurice Elleboudt" zette haar burelen en loketten neer in het deel met zicht op het Schouwburgplein. Gans de eerste verdieping kreeg nu een groot doorlopend balkon. Grote uithangborden vermelden "Banque Maurice Elleboudt”.

Het hotel behield zijn ingang op het Schouwburgplein. Het beschikte over 14 logeerkamers en werd voorzien van een elektrische lift. Dit laatste hield een veelbetekenende vooruitgang in. Immers in die jaren moesten de grote hotels op de zeedijk het nog met hydraulische liften stellen.

… 1906

Nadat de werken voltooid waren, werd het hotel tevergeefs te huur gesteld. Bankier Maurice ELLEBOUDT verzekerde dan maar zelf het beheer van het hotel en wijzigde de naam in “Hôtel du Parc”.

In hetzelfde jaar, op 4 augustus werd prinses Marie-José, dochter van prins Albert en prinses Elisabeth, geboren in Oostende. Dit heuglijk gebeuren gaf aanleiding tot de naamswijzing van Schouwburgplein in Square Marie-José.

Foto 1909

… 1919

Na de oorlog ontstond een nieuw soort toerisme in Oostende : “Battlefield Toerisme". Niet alleen Engelsen en Canadezen deden onze stad aan, maar ook Australiërs kwamen in grote getalle opdagen. De centrale locatie van Oostende met zijn uitgebreid verbindingsnet en zijn talrijke hotels, bekleedde hierbij een sleutelpositie. Hierdoor koos de meerderheid van deze nieuwe toeristen Oostende als overnachtingbasis.

Dit publiek overrompelde 's avonds de talrijke Oostendse "Sing Song Cafés", waar luid werd gezongen, hard gedronken en intens geleefd.

Deze gunstige conjunctuur zette de gezusters FABRY aan, niet alleen het hotel, maar tevens de lokalen van de "Bank Maurice ELLEBOUDT" in huur te nemen. Toen zij het hotel in 1919 openden behielden ze de benaming van "Hôtel du Parc".

Gedurende de zomervakantie kenden hotel, restaurant en café een grote drukte. In het na- en voorjaar zwakte de hotelbezetting sterk af. Dit in tegenstelling tot het restaurant en het café die in het winterseizoen drukker gefrequenteerd werden door de Oostendenaars. Het restaurant, in hoofdzaak, werd een must voor de banketten en huwelijksfeesten, gehouden door de Oostendse bourgeoisie.

…1928

Eind 1928 hielden de zussen FABRY ermee op wegens einde huurcontract en einde loopbaan. De eigenaar, Maurice ELLEBOUDT, was niet verder geïnteresseerd in het pand en verkocht het aan Victor LIBERT die het hotel zelf zou gaan uitbaten.

… 1931

Architect Joseph VAN DER BANCK werd aangetrokken voor een grondige renovatie. De omvangrijke verbouwingen werden in een zeer korte tijdspanne van amper 10 maanden verwezenlijkt. “Hôtel du Parc” werd verhoogd met twee verdiepingen, zodat de bouw voortaan over 6 verdiepingen zou beschikken. De gevel werd geactualiseerd en de eerste verdieping werd verruimd door het doorlopende balkon dat ingepalmd werd. Een competente uitbating zorgde er voor dat het "Hôtel du Parc" tot een van de bloeienste hotelrestaurant-café uitbatingen in Oostende werd. Met de jaren werd het café het rendez-vous van de zakenlui en tevens ook van ieder die gewoon op het terras wilde kuieren.

Foto 1938

…1940

Het bezette Oostende werd in juni 1940 tot "sperrgebiet" uitgeroepen. Het comfortabele en goed gelegen "Hótel Du Parc" werd door de militaire overheid opgeëist. De "Kommandantur" vestigde er zich. Meteen had Victor LIBERT geen zeggenschap meer in eigen zaak. Vier jaar lang zou het werkelijk bestuur van Oostende hier gevestigd zijn. "Dikke Jef', onderofficier van de Gestapo was destijds het meest geducht heerschap in Oostende.

…1945

Na de capitulatie van Nazi Duitsland, op 8 mei 1945, kon met de heropbouw van het zwaar geteisterde Oostende aangevangen worden. In deze naoorlogse jaren, onder het beheer van Victor LIBERT, kende het uitzonderlijk van oorlogsverwoestingen gespaarde "Hôtel du Parc" een ongehoorde bloei.

…1950

Op 8 juni overleed Victor LIBERT op 66-jarige leeftijd. Zijn weduwe LIBERT en zoon zouden het hotel nog verder runnen tot eind 1951. Midden 1951 kwam het tot een vergelijk tussen de families LIBERT en BLONTROCK voor de overname van het "Hotel du Parc". Albert BLONTROCK startte de "N.V. Hotel du Parc" en ging met een volledig nieuwe ploeg enthousiast van start op 1 januari 1953.

Foto 1952

…1953

Vier weken later, in de nacht van zaterdag op zondag 1 februari 1953 sloeg het noodlot toe. Een zware noordoost storm veroorzaakte een overstroming in de Oostendse binnenstad. Een onafgebroken vloed van door mazout besmeurd zeewater drong, vier uur lang, de stad binnen. Een hels spektakel voor wie het meemaakte.

In het "Hôtel du Parc” stonden de kelders blank. Bij het uitvallen van de elektriciteit vielen de centrale verwarming, de lift, de frigo's, alle elektrische apparaten net als de algemene verlichting uit. Het lopend water, bezoedeld door de overstroming, werd door de stadsdiensten afgesloten.

Februari is de balmaand bij uitstek in Oostende. Die zaterdagavond waren er vier. Tegen middernacht verwittigde de overheid alle zalen dat de binnenstad onderliep. De meesten stapten onmiddellijk op. Te laat echter; alle straten stonden reeds blank en heel wat geparkeerde auto's werden meteen onbereikbaar. Heel wat huiverige en licht geklede balgasten belandden, na een benauwende en kille zoektocht, tot bij het "Hótel du Parc". Alhoewel dicht en met eigen kelders onder water, opende de familie BLONTROCK de deuren van het "Café du Parc" opnieuw. Benevens vertroosting en warme dranken verstrekten zij de nodige hulp aan deze "drenkelingen".

Eigen leed en schade werden ras opgeklaard en het nieuw team in het "Hótel du Parc" zette het seizoen 1953 hoopvol in. Nieuwe mensen, nieuwe methodes en een vakkundig onthaal verwekten het groeiend succes van hun onderneming.

Foto 1 feb 1953 Langestraat

…1976

Na een bedrijvig leven overleed Albert BLONTROCK te Oostende op 29 juni 1976. Meteen verloor het "Hôtel du Parc" een verdienstelijk bestuurder . Een jaar later sterft ook zijn weduwe en neemt Rafaël BLONTROCK de zaak over samen met zijn echtgenote, Simonne DEBRUYN. Onder hun beheer bleef het "Hôtel du Parc" verder een succesrijke onderneming.

…. 1983

Hôtel du Parc" komt terug in handen van de familie VINCKE-LIBERT. De zaak werd gesplitst in een hoteluitbating en een café, beide uitgebaat door de kinderen VINCKE. Het hotel en de brasserie ondergingen opnieuw een ingrijpende renovatie, teneinde tegemoet te komen aan de eisen van modern comfort en brandveiligheid. De klasse en degelijkheid van de restauratiewerken resulteerden in het inzicht bij vele bewonderaars en overheidsinstellingen. De art-décostijl wordt binnen en buiten Oostende geroemd. De gevel en het interieur van het hotel werden gerenoveerd in een strakke art-décostijl, glasramen, verlichting, meubilair, tegelvloeren, spiegels, plafondreliëfs, alles ademde art déco.

Foto 1983

… 2000

Het “Hotel en Brasserie du Parc” worden geklasseerd bij Ministrieel Besluit dd 27/01/2000 omwille van zijn historische, artistieke en socio-culturele waarde.

…2016

Mr Glenn HOORELBEKE neemt Brasserie du Parc over.

… 2021

Familie LINDEN wordt de nieuwe eigenaar van de brasserie en het hotel.
Het volledige pand ondergaat opnieuw een grote renovatie. In het hotel gedeelte worden alle kamers volledig vernieuwd, alsook een grondige restauratie van de talloze art-déco objecten die zowel het hotel als de brasserie rijk zijn.

Op 14 juli 2023 worden de eerste gasten verwelkomt in het vernieuwde “Hotel du Parc”. De gasten kunnen voortaan baden in het comfort en de luxe van een **** Hotel. De Brasserie wordt omgedoopt in “Café du Parc”.